Valutahandel, vanligaste strategier samt dess historia

Information om vad valutahandel är och hur valutahandel fungerar, samt vilka strategier som är de vanligaste

Valutahandel

Valutahandel kallas ofta för Forex, speciellt i internationella sammanhang. Ordet kommer från engelskans ”foreign exchange” och syftar på byteshandel med olika utländska valutor. Från början var det mest stora företag och banker som handlade med valutor, men med internets utveckling har även privatpersoner fått upp ögonen för de möjligheter valutahandel för med sig. Handeln har gått från att ha varit en ganska okänd form av investering till att bli någonting som miljoner människor världen över sysslar med dagligen.

 

Vad innebär det att köpa och sälja valutor?

 

Vid valutahandel har man tillgång till all världens valutor. Dessa kan både köpas och säljas, precis som aktier. Genom att köpa när valutakursen står förhållandevis lågt och sedan sälja när kursen ökar, kan man tjäna pengar genom att handla valutor på olika valutaplattformar.

All handel sker i par där man jämför en valuta mot en annan. Exempelvis kan man använda sig av valutaparet SEK/EUR. I det här fallet äger man svenska kronor som man vill sälja, och i utbyte för kronorna får man euro. Om man tror att den svenska kronan ska försvagas mot euron inom den närmaste framtiden, är det lämpligt att sälja. Man byter alltså ut sina kronor mot euro vid en försäljning. Skulle man istället tro att euron kommer att bli svagare, är det lämpligt att istället köpa svenska kronor och sälja euro.

Ord man ofta stöter på är mot- och basvaluta. Basvalutan är den valuta man säljer, medan motvalutan är vad man vill köpa. I exemplet ovan är det alltså den svenska kronan som är basvaluta och euron motvaluta.

Valutahandel
Valuta symboler

Investeringsform på framväxt

 

Under 1990-talet skedde en stark ökning av privata valutahandlare och det berodde på att persondatorer blev alltmer vanliga i hemmen. Även internethastigheten ökade under den här tiden.

Man behövde inte längre använda sig av långsam modemuppkoppling, utan bredband började erbjudas över större delen av Sverige och resten av världen. Bättre datorer och snabbare internet gjorde att man kunde följa växlingarna i valutakurserna i realtid, och därför köpa och sälja på sekunder.

Valutakurserna förändras dagligen

Eftersom man handlar med valutapar är det viktigt att följa med i både nationell och internationell valutautveckling. Det är inte bara de enskilda valutornas värde som spelar roll, utan även värdeskillnaden mellan bas- och motvalutan. Att man handlar med två svaga valutor innebär inte nödvändigtvis att avkastningen blir låg eftersom det är skillnaden mellan valutorna som avgör hur stor vinsten blir.

Likaså är man inte garanterad hög avkastning bara för att man valt ett valutapar som består av en svag respektive stark valuta. Hur stor värdeskillnaden är i utgångspunkten är inte det viktiga. Vad som spelar roll är hur skillnaden utvecklar sig över tid, och man vill att den valuta man äger ska stärkas mot den man köper.

Hur snabbt förändringar sker i valutakurserna varierar. Ofta är förändringarna i industriländer små medan valutorna i utvecklingsländer kan variera kraftigt. Även inom Europa kan det ibland ske snabba förändringar i valutakurserna vid oväntade eller omvälvande händelser inom politiken. Som ett exempel kan nämnas att det brittiska pundet föll till den lägsta nivån på 30 år efter att Brexit blev framröstat. Inte bara pundet försvagades, utan börserna föll kraftigt över hela världen och påverkade även andra valutor. En händelse på nationalnivå kan alltså ha effekt på hela världsekonomin.

 

valutainvestering

Långsiktiga resultat med valutahandel

Eftersom de flesta valutor man handlar med är förhållandevis stabila, sker det sällan stora förändringar i valutakurserna. Som regel brukar man säga att en valuta sällan rör sig mer än 2% under ett dygn. Ser man till förändringarna under längre tid som månader och år rör de sig desto mer. Om euron under ett års tid skulle försvagas mot den svenska kronan och gå från valutakursen 9,8 till 8,7, skulle det innebära en procentuell skillnad på ungefär 12%.

Vid valutahandel finns metoder för att investera mer pengar än man egentligen har, så att man kan handla med valutor för hundratusentals kronor. Då blir vinsten mycket större än vad som normalt sett vore möjligt för enskilda individer, även vid lägre procentuella förändringar. Ser man till avkastningen under ett år kan därför även stabila valutor leda till stora vinster.

Till skillnad från aktiehandel riskerar man heller inte att valutor går i konkurs eller försvinner från marknaden. Även väldigt svaga valutor finns tillgängliga för handel och har möjlighet att stärkas långsiktigt. Procentuellt sett har mycket svaga valutor större chans till stor ökning när landets ekonomi väl har stabiliserats, och därför kan investeringar i valutor som tidigare störtdykt leda till enorma avkastningar om man är tålmodig.

Day trading vid snabba förändringar

 

Valutahandel är alltså främst en långsiktig investering, men det finns undantag. För personer som vill göra mindre vinster ofta finns metoden day trading tillgänglig. Day trading är en variant av valutahandel där man noggrant följer valutakurserna under hela dygnet. Istället för att se på kursförändringarna under längre tidsperioder, köper och säljer man valutor flera gånger om dagen.

Marginella förändringar är tillräckliga för att man ska handla med ett valutapar, och även om vinsterna per försäljning är små blir det många försäljningar per dygn. Därför kan day trading innebära stora förtjänster under ett år. Det är främst vid fluktuerande värdeskillnader som man kan tjäna stora pengar på day trading. Vissa valutapar som USD/EUR uppvisar många små värdeskillnader under hela dygnet, och genom att köpa eller sälja vid rätt tillfälle kan man göra dagliga vinster.

Världsvalutor
Valutapar

Risker med valutahandel

 

Den största risken är att ett valutapar slutar fluktuera och att en valuta istället sjunker stadigt. Så länge valutan är mindre värd än när man köpte den, innebär det en förlustaffär att sälja. Samtidigt kan en stadigt stigande valuta göra det svårt att veta exakt när det är dags att sälja.

Chansen finns ju att den fortsätter öka och man gör då en stor vinst, men det finns också stor risk för att stigningen är tillfällig och att valutan kraschar ner till samma eller lägre värde än när man köpte den.

Valutakurser kan ändras på bara några sekunder och det är därför de flesta investerar långsiktigt. Vilken variant som passar en själv bäst beror på hur mycket tid man är beredd att lägga ner på sin valutahandel dagligen, och om man föredrar kortsiktiga eller långsiktiga investeringar.

Låna ut pengar med P2P lån som Alternativ investeringsmöjlighet?

Om du känner att valutahandel inte är något för dig så finns det många andra alternativa möjligheter på finansmarknaden att investera i. En typ av investering är att våra långivare via så kallade P2P lån där du via en plattform, som agerar mellanhand, kan låna ut pengar till både företag och individer. Denna typen av lånenätverk har blivit väldigt populärt på senare år och är en mycket spännande och snabbt växande branch som vi ser bra möjligheter i.

Den här hemsidan använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare på denna sida accepterar du våran cookie policy. Mer info

Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller läggs ner som en fil på din dator för att förbättra läsning och sökning på vår hemsida. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka cookies som används samt deras syfte. Du kan alltid stänga av cookies i din webbläsare men detta är inget vi rekommenderar då det kan försämra din upplevelse på webben. Vill du läsa mer om cookies så kan du besöka http://www.aboutcookies.org för mer omfattande information om cookies.

Stäng